(1)
มาลัยวงศ์ ค. แบบจำลองความสามารถในการสอน. EAUHJSci 2015, 2, 1-13.