(1)
เสรีพัฒนานนท์ อ.; คชภูมิ พ.; น้ำหอมจันทร์ ธ. การวัดโคโรนาดีสชาร์จจากการทดสอบฉนวนแข็งตามมาตรฐาน IEC 60243-1. EAU Heritage Sci. 2015, 5, 105-112.