(1)
หงษ์ชูเวช ย. . การลดปัจจัยเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ. EAU Heritage Sci. 2024, 18, 32-43.