(1)
อ่อนบุญเอื้อ ธ. บาร์โค้ด 2 มิติสร้างได้อย่างไร. EAU Heritage Sci. 2014, 6, 26-33.