(1)
คชภูมิ พ.; เสรีพัฒนานนท์ อ.; น้ำหอมจันทร์ ธ. ชุดทดสอบการกระจายแสงควบคุมด้วยสเต็ปปิ้งมอเตอร์. EAU Heritage Sci. 2014, 6, 110-116.