(1)
แจ้งกรณ์ ศ. .; ทศนักข์ อ. . การศึกษาประสิทธิภาพถังปฏิกรณ์เอสบีอาร์แบบระบบเติมออกซิเจนใน การบำบัดน้ำเสียชุมชนจากคลองกุดตาโป้ เทศบาลตำบลวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว. EAU Heritage Sci. 2022, 16, 28-41.