(1)
คณาศรี ธ. .; เพรชภักดี จ. . พัดลมระบายอากาศผลิตไฟฟ้าสำหรับโรงเรือนเลี้ยงผลิตไก่เนื้อ. EAU Heritage Sci. 2022, 16, 154-161.