[1]
เสรีภาพ ท. 2015. "จักรวาล" และ "ไข่" จากวรรณกรรมท้องถิ่น ประเภทปรัมปราคติ. EAU Heritage Journal Science and Technology. 2, 1 (Aug. 2015), 68–81.