[1]
เสรีพัฒนานนท์ อ. 2015. การออกแบบและสร้างโวลเตจดิไวเออร์ แบบตัวเก็บประจุขนาด 150 กิโลโวลต์. EAU Heritage Journal Science and Technology. 2, 1 (Aug. 2015), 19–25.