[1]
มาลัยวงศ์ ค. 2015. แบบจำลองความสามารถในการสอน. EAU Heritage Journal Science and Technology. 2, 1 (Aug. 2015), 1–13.