กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จังหวัดสุโขทัย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy