กลับไปที่รายละเอียดของบทความ Richardson, Louise. (2006). What Terrorists Want: Understanding the Terrorist Threat. London: John Murray Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy