กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์มีผลต่อความแม่นยำในการระบุพิกัดของระบบ GPS Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy