กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การทดสอบเปรียบเทียบค่าแรงดันไฟฟ้าเบรกดาวน์ในฉนวนอากาศโดยใช้อิเล็กโตรดแบบระนาบ-ระนาบ และแกปทรงกลมขนาด 5และ 25 เซนติเมตร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy