กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยพยากรณ์พฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของพระสงฆ์ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตภาคเหนือตอนบน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy