กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์จากใบพืชที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อก่อโรคเหี่ยวของพริก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy