กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเอทานอลจากแป้งมันสำปะหลังที่ผ่านการย่อยด้วยกรด โดยยีสต์ทนร้อน Saccharomyces cerevisiae RMU Y-10 โดยใช้วิธีการออกแบบการทดลองแบบ Orthogonal Array Design Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy