กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การจัดลำดับอุปสรรคในการยอมรับเทคโนโลยีการบริการด้วยตัวเองของผู้โดยสารสายการบินโดยใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy