กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการใช้การจัดการคลินิกไร้พุงเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในผู้ป่วยเบาหวาน ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่มโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy