ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ไม่ต้องมีคำนำหน้าชื่อ

2020-09-16

ขอความร่วมมือสมาชิกผู้ใช้งานวารสารควบคุมโรค ทุกท่าน ได้ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวในส่วน ชื่อ (ไม่ต้องมีคำนำหน้า) นามสกุล และชื่อเต็มพร้อมตำแหน่ง (ถ้ามี) ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย(ถ้ามี) ให้ถูกต้อง 

เพื่อแก้ไขปัญหาดังนี้
1. เพื่อไม่ไห้ reference ชื่อผิด เนื่องจากชื่อ เอาไว้อ้างอิงผู้ใช้ใส่ตำแหน่งเข้าไปทำให้ระบบเข้าใจผิดเป็นสองคนคะแนนก็แบ่งไป
2. เพื่อไม่ให้ google จำผิดๆ ผู้ใช้บางท่านชื่อผิด เมื่อ google ค้นหาและจำไว้แล้ว ถ้าต้องการเปลี่ยนเป็นชื่อที่ถูกต้อง นานมากกว่า google จะเปลี่ยนให้
3. จากข้อ 1 เพื่อให้คำนวนคะแนนสำหรับ reference ได้ถูกต้อง และข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องด้วย

ขั้นตอนการจัดการข้อมูลส่วนตัว : https://drive.google.com/file/d/1mses7-Rf-ivICXqyESpLgcxd-9OqE34i/view