กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ของลักษณะการบาดเจ็บ โครงสร้างและบริเวณที่บาดเจ็บ กับตำแหน่งการเล่นและปัจจัยที่มีผลต่อการบาดเจ็บของนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ ระดับไทยลีก 3 และไทยลีก 4 ในเขตภาคใต้ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล