กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การทดสอบเดิน 2 นาที และ 2 นาทีแรกของการทดสอบเดิน 6 นาที ในผู้ใหญ่ไทยสุขภาพดีอายุ 20 – 60 ปี ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF