กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อาการคัน ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และการจัดการอาการคันในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย: บทบาทพยาบาล Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล