กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การสกัดคุณลักษณะข้อมูลพื้นฐานสำหรับระบบค้นคืนข้อมูลภาพ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล