กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การคัดเลือกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์ 5’-ฟอสโฟไดเอสเทอเรส เพื่อใช้ผลิตวัตถุปรุงแต่งรสชาติในอาหาร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล