กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลฉับพลันของการติดเทปกาวผ้ายืดติดผิวหนังต่อสมรรถนะการกระโดด ในนักกีฬาชายระดับมหาวิทยาลัย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF