กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาโปรแกรมการสื่อสารโดยมีชุมชนเป็นฐานสำหรับการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล