Return to Article Details ผลของโปรแกรมการเจริญสติต่ออาการปวดเข่าในผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล