[1]
บุญโญ ป., “ความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งในก้อนของต่อมน้ำลายจากการตรวจเซลล์วิทยา ของต่อมน้ำลายโดยแบ่งกลุ่มตามระบบมิลาน: ความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งในก้อนของต่อมน้ำลาย”, พุทธชินราชเวชสาร, ปี 38, ฉบับที่ 3, น. 310–318, ธ.ค. 2021.