[1]
ภาคภากร ณ., “การลดความเครียดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ด้วยโปรแกรมยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่บ้าน: การลดความเครียดด้วยโปรแกรมยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่บ้าน”, พุทธชินราชเวชสาร, ปี 38, ฉบับที่ 3, น. 288–299, ธ.ค. 2021.