[1]
ศุภกิจเจริญ ณ., “การระงับความรู้สึกในผู้ป่วยที่มีก้อนในช่องอกที่มาด้วย อาการน้ำในช่องเยื่อหุ้มหัวใจบีบรัดหัวใจ: การระงับความรู้สึกในผู้ป่วยที่มีก้อนในช่องอก”, พุทธชินราชเวชสาร, ปี 38, ฉบับที่ 3, น. 377–383, ธ.ค. 2021.