[1]
ธนเกียรติสกุล ศ., “ความชุก ผลกระทบ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการล้มในผู้สูงอายุ: ผลกระทบและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการล้มในผู้สูงอายุ”, พุทธชินราชเวชสาร, ปี 38, ฉบับที่ 3, น. 347–355, ธ.ค. 2021.