[1]
นามจันดี อ., “ผลการฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลางในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะกึ่งเฉียบพลัน: การฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลางในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง”, พุทธชินราชเวชสาร, ปี 38, ฉบับที่ 3, น. 356–367, ธ.ค. 2021.