[1]
อุดมพรวัฒนะ ท., “ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความล้มเหลวในการรักษา ผู้ป่วยเด็กติดเชื้อเอชไอวีด้วยยาต้านไวรัส”, พุทธชินราชเวชสาร, ปี 38, ฉบับที่ 3, น. 300–309, ธ.ค. 2021.