[1]
มีชิน พ., “การพัฒนารูปแบบการจัดการความเครียด สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง: การจัดการความเครียดสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง”, พุทธชินราชเวชสาร, ปี 38, ฉบับที่ 3, น. 335–346, ธ.ค. 2021.