ภาคภากร ณรงค์ธัช. 2021. “การลดความเครียดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ด้วยโปรแกรมยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่บ้าน: การลดความเครียดด้วยโปรแกรมยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่บ้าน”. พุทธชินราชเวชสาร 38 (3):288-99. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/BMJ/article/view/252011.