บุญโญ ป. ความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งในก้อนของต่อมน้ำลายจากการตรวจเซลล์วิทยา ของต่อมน้ำลายโดยแบ่งกลุ่มตามระบบมิลาน: ความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งในก้อนของต่อมน้ำลาย. พุทธชินราชเวชสาร, [S. l.], v. 38, n. 3, p. 310–318, 2021. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/BMJ/article/view/252111. Acesso em: 28 มิ.ย. 2022.