ศุภกิจเจริญ ณ. การระงับความรู้สึกในผู้ป่วยที่มีก้อนในช่องอกที่มาด้วย อาการน้ำในช่องเยื่อหุ้มหัวใจบีบรัดหัวใจ: การระงับความรู้สึกในผู้ป่วยที่มีก้อนในช่องอก. พุทธชินราชเวชสาร, [S. l.], v. 38, n. 3, p. 377–383, 2021. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/BMJ/article/view/251898. Acesso em: 29 มิ.ย. 2022.