ธนเกียรติสกุล ศ. ความชุก ผลกระทบ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการล้มในผู้สูงอายุ: ผลกระทบและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการล้มในผู้สูงอายุ. พุทธชินราชเวชสาร, [S. l.], v. 38, n. 3, p. 347–355, 2021. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/BMJ/article/view/251184. Acesso em: 26 มิ.ย. 2022.