(1)
ศุภกิจเจริญ ณ. การระงับความรู้สึกในผู้ป่วยที่มีก้อนในช่องอกที่มาด้วย อาการน้ำในช่องเยื่อหุ้มหัวใจบีบรัดหัวใจ: การระงับความรู้สึกในผู้ป่วยที่มีก้อนในช่องอก. พุทธชินราชเวชสาร 2021, 38, 377-383.