(1)
ธนเกียรติสกุล ศ. ความชุก ผลกระทบ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการล้มในผู้สูงอายุ: ผลกระทบและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการล้มในผู้สูงอายุ. พุทธชินราชเวชสาร 2021, 38, 347-355.