(1)
อุดมพรวัฒนะ ท. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความล้มเหลวในการรักษา ผู้ป่วยเด็กติดเชื้อเอชไอวีด้วยยาต้านไวรัส. พุทธชินราชเวชสาร 2021, 38, 300-309.