[1]
บุญโญ ป. 2021. ความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งในก้อนของต่อมน้ำลายจากการตรวจเซลล์วิทยา ของต่อมน้ำลายโดยแบ่งกลุ่มตามระบบมิลาน: ความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งในก้อนของต่อมน้ำลาย. พุทธชินราชเวชสาร. 38, 3 (ธ.ค. 2021), 310–318.