[1]
ภาคภากร ณ. 2021. การลดความเครียดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ด้วยโปรแกรมยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่บ้าน: การลดความเครียดด้วยโปรแกรมยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่บ้าน. พุทธชินราชเวชสาร. 38, 3 (ธ.ค. 2021), 288–299.