[1]
ศุภกิจเจริญ ณ. 2021. การระงับความรู้สึกในผู้ป่วยที่มีก้อนในช่องอกที่มาด้วย อาการน้ำในช่องเยื่อหุ้มหัวใจบีบรัดหัวใจ: การระงับความรู้สึกในผู้ป่วยที่มีก้อนในช่องอก. พุทธชินราชเวชสาร. 38, 3 (ธ.ค. 2021), 377–383.