[1]
ธนเกียรติสกุล ศ. 2021. ความชุก ผลกระทบ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการล้มในผู้สูงอายุ: ผลกระทบและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการล้มในผู้สูงอายุ. พุทธชินราชเวชสาร. 38, 3 (ธ.ค. 2021), 347–355.