[1]
นามจันดี อ. 2021. ผลการฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลางในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะกึ่งเฉียบพลัน: การฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลางในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง. พุทธชินราชเวชสาร. 38, 3 (ธ.ค. 2021), 356–367.