[1]
จันทร์คำ อ. 2021. ประสิทธิภาพของอัตราการดึงน้ำและค่าอิเล็กโทรไลต์ระหว่าง Hemoconcentrator และ Dialyzer ด้วยแบบจำลองระบบไหลเวียนเลือดภายนอกร่างกาย: ประสิทธิภาพของอัตราการดึงน้ำและค่าอิเล็กโทรไลต์. พุทธชินราชเวชสาร. 38, 3 (ธ.ค. 2021), 368–376.