[1]
อุดมพรวัฒนะ ท. 2021. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความล้มเหลวในการรักษา ผู้ป่วยเด็กติดเชื้อเอชไอวีด้วยยาต้านไวรัส. พุทธชินราชเวชสาร. 38, 3 (ธ.ค. 2021), 300–309.