[1]
มีชิน พ. 2021. การพัฒนารูปแบบการจัดการความเครียด สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง: การจัดการความเครียดสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง. พุทธชินราชเวชสาร. 38, 3 (ธ.ค. 2021), 335–346.